...

Privātuma politika

       Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Stila odziņa”, reģistrācijas numurs: 40103596832, juridiskā adrese: Ropažu iela 24 – 70, Rīga (turpmāk – Stila odziņa) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.
       Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu un uzglabāšanu.
Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

1. Personas datu ieguve un izmantošana

“Stila odziņa” iegūst patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu augstāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju “Stila odziņa” precei un pievērst uzmanību preču grupām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt Jūs par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem jūs varētu būt ieinteresēts. Mājas lapā jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētājam tādu informāciju kā vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. “Stila odziņa” nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

“Stila odziņa” nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. “Stila odziņa” nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem. Patērētāja sniegtā informācija palīdz mums īstenot mūsu servisu, apstrādāt patērētāja pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt jums atbalstu.

2. Drošība

       Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi “Stila odziņa” tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un banku rekvizītu drošību.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:
– godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
– personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;

– tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;

– precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

3. Izmaiņas privātuma politikā

Mums ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma Politikā, publicējot tās Mājaslapā. Jebkura Privātuma Politikas versija, kas publicēta Mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma Politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

4. Kontaktinformācija

Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar Privātuma Politiku, sazinieties ar mums, rakstot uz info@bygita.lv vai:
SIA “Stila Odziņa”, Antonijas iela 16 , Rīga, LV-, Latvija

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.